tqh_by chirac 59 Ko.jpg (60872 bytes)

(từ trái: nghệ sĩ Bạch Yến - phu nhân nhạc sĩ Trần Quang Hải, tổng thống Pháp, nhạc sĩ Trần Quang Hải)

 

Lettre de JChirac.gif (15564 bytes)

 

 

(xin tạm dịch)

Tổng Thống Cộng Hòa Paris ngày 28 tháng 3, 2002Kính thưa Thầy,

Tôi rất làm hân hoan báo tin cho Thầy biết là tôi quyết định, theo một nghị quyết sẽ được đăng trong vài ngày nữa trên Báo Chánh Thức, ban tặng Thầy huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh .

Huân chương cao cả này tôi muốn đặc biệt ban tặng Thầy để tưởng thưởng tài đa dạng của một người vừa là nghiên cứu sư và nhạc sĩ, vừa là dân tộc nhạc học gia và sáng tác nhạc sư , một nhà sư phạm , ca sĩ và người chuyên môn bắt chước giọng , đã biết phối hợp một cách độc đáo nghiên cứu và âm nhạc , Đông và Tây, truyền thống Việt Nam và nhạc đương đại . Huân chương này để khen thưởng những công trình to lớn mà Thầy và danh tiếng của Thầy đã đóng góp và làm rạng danh xứ Pháp của chúng tôi .

Chính vì những lý do đó mà tôi rất vui mừng gởi đến Thầy nhân dịp này những lời chúc nồng nhiệt và chân thành nhất .

Kính chúc Thầy an khang

Thân kính
Ký tên
Jacques Chirac

Ông Trần Quang Hải
12 rue Gutenberg
94450 LIMEIL - BREVANNES