Li Tình Bun
12 Tình Khúc Hiếu Anh
 
 
liên lạc: Hiếu Anh
5405 Tupelo Pass
Louisville, KY 40213
USA
Tel: (502)964-2472
E-mail: HieuAnh2000@yahoo.com
 
 
 
Lời giới thiệu 
mp3
 
Lời tình buồn - Tam Ca Cánh Buồm Xanh
(thơ Mỹ Ngọc)
mp3
 
Chiếc nhẫn ngày xưa - Cao Duy
(thơ Nguyễn Văn Cường)
mp3
 
Tình em - Thùy Dương
(thơ Thảo Chi)
mp3
 
Cung đàn chiều mưa - Khánh Duy
(lời Hiếu Anh)
mp3
 
Thư học trò - Lệ Thủy
(thơ Tất Hanh)
mp3
 
Bốn muà gọi tên em - Xuân Trường
(thơ Hàn Trúc)
mp3
 
Vắng anh rồi - Ngọc Trinh
(thơ Hoa Tâm)
mp3
 
Xuân trắng - Ðào Ðức
(thơ Nguyễn Văn Cường)
mp3
 
Tình xa - Thùy Dương
(thơ Thanh Thanh)
mp3
 
Niệm khúc ngậm ngùi - Xuân Trường
(thơ Chu Hà)
mp3
 
Lời cuối cho cha - Khánh Duy
(thơ Phạm Văn Vui)
mp3
 
Sợ tiếng yêu tôi - Tam Ca Cánh Buồm Xanh
(thơ Miên Du)
mp3
 
Phối nhạc: Vũ Ðình Ân, Quang Phúc, Minh Khôi