Hạ Trắng
Hà Thanh Lịch
và những tình khúc của
Trịnh Công Sơn

Kim Cương Musics thực hiện

Mời nghe:
Xin Mặt Trời Ngủ Yên
Tuổi Đá Buồn
Một Ngày Như Mọi Ngày